Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het college heeft van de volgende omgevingsvergunningen de beslistermijn met zes weken verlengd en dit besluit en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvrager(s) verzonden:

 • 1.

  Het bouwen van 6 woningen op de locatie Eldorado 22 t/m 32, 6461 MD (22.07.2022)

 • 2.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Deken van Ormelingenstraat 7, 6461 GH (26.07.2022)

 • 3.

  Het kappen van een boom op de locatie Anselderlaan 23, 6471 GJ (26.07.2022)

 • 4.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Willem-Sophialaan 2, 6466 CP (26.07.2022)

 • 5.

  Het kappen van een boom op de locatie Bergeikstraat 49, 6471 CS (26.07.2022)

 • 6.

  Het plaatsen van een dakkapel op de locatie Elisabethstraat 36, 6462 BW (26.07.2022)

 • 7.

  Het kappen van een boom op de locatie Sint Hubertuslaan 70, 6467 CK (26.07.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Kerkrade, 3 augustus 2022

Naar boven