Vergunning verleend - exploitatievergunning droge horeca Eetcafe Sint Anna - St. Annastraat 230 6525 GX Nijmegen

Gepubliceerd op: 01-08-2022

Omschrijving: Exploitatievergunning droge horeca (St. Annastraat 230 6525 GX Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.097971

Product: Exploitatievergunning droge horeca

Ontvangst: 29-04-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 28-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 08-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 28 juli 2022 tot en met 08 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven