Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 1.

  Het plaatsen van installaties op het buitenterrein op de locatie Bart van Slobbestraat 16B, 6471 WV (10.06.2022)

 • 2.

  Het aanbrengen van een vloerafscheiding/doorvalbeveiliging op de locatie Kapellaan 1, 6461EH (10.06.2022)

 • 3.

  Het kappen van een dennenboom op de locatie Constantijn Eik 10, 6465 BV (14.06.2022)

 • 4.

  Het kappen van een boom in de voortuin op de locatie Kant 24, 6462 EZ (15.06.2022)

 • 5.

  Het slopen van een bedrijfsgebouw op de locatie Mercuriusstraat 9, 6468 ES (17.06.2022)

 • 6.

  Het realiseren van een kapsalon op de locatie Kloosterbosstraat 176, 6464 AN (17.06.2022)

 • 7.

  Het toevoegen van een woning op de locatie Heiveldstraat 56, 6466 AL (20.06.2022)

 • 8.

  Het splitsen van een woning op de locatie Niersprinkstraat 9A, 6461 AN (21.06.2022)

 • 9.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Maarstraat 19, 6467 ES (22.06.2022)

 • 10.

  Het herbouwen van een woning op de locatie Bosweidenweg 20, 6468 AL (22.06.2022)

 • 11

  Het kappen van een boom (blauwe spar) op de locatie Winselerhofstraat 4, 6467 CN (23.06.2022)

 • 12

  Het aanbrengen van gevelbeplating op de locatie Heerlenersteenweg 113, 6466 KS (23.06.2022)

 • 13

  Het legaliseren van een woning op de locatie Hoofdstraat 35, 6461 CM (23.06.2022)

 • 14

  Het wijzigen van de indeling van een pand op de locatie Ailbertuslaan 2, 6461 TC (24.06.2022)

 • 15

  Het kappen van een berkenboom op de locatie Elisa-gracht 5, 6565 CV (27.06.2022)

 • 16

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Michelisstraat 4, 6466 LJ (29.06.2022)

 • 17

  Het realiseren van 5 nieuwbouwappartementen op de locatie Laurastraat 5, 6471 JG (30.06.2022)

 • 18

  Het kappen van een dennenboom op de locatie Kleingraverstraat 55, 6465 EA (01.07.2022)

 • 19

  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de locatie Wackersstraat 57, 6471 KC (02.07.2022)

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 3 augustus 2022

Naar boven