Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning bij het gemaal, nabij Nieuw-Loosdrechtsedijk 229 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 26 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van drie bomen op de locatie bij het gemaal, nabij Nieuw-Loosdrechtsedijk 229 te Loosdrecht (zaaknummer Z.73422).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 27 juli 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven