Vergunning verleend - wijziging leidinggevende alcoholvergunning Le Café - Grotestraat 6 6511 VD Nijmegen

Gepubliceerd op: 01-08-2022

Omschrijving: Wijziging leidinggevende alcoholvergunning (Grotestraat 6 6511 VD Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.139240

Product: Wijziging leidinggevende alcoholvergunning

Ontvangst: 13-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 28-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 08-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 28 juli 2022 tot en met 08 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven