Vergunning verleend - wijziging leidinggevende alcoholvergunning Coffeelab NIJ B.V. - Van Oldenbarneveltstraat 81 6512 AV Nijmegen

Gepubliceerd op: 29-07-2022

Omschrijving: Wijziging leidinggevende alcoholvergunning (van Oldenbarneveltstraat 81 6512 AV Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.137229

Product: Wijziging leidinggevende alcoholvergunning

Ontvangst: 10-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 27-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 07-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 27 juli 2022 tot en met 07 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven