Winselingseweg 41 te Nijmegen: zakelijke events en publieksfeesten - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 29-07-2022

Omschrijving: zakelijke events en publieksfeesten (Winselingseweg 41 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Activiteitenbesluit;

Zaaknummer: W.Z22.104890.01

Product: meldingen

Ontvangst: 14-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=AA9D4C06-22F7-4795-8838-212CB6484872

Naar boven