Vergunning verleend - objectvergunning - Overkapping en 3 buitenpodia t.b.v. N.S.V. Carolus Magnus 19 tot 28 augustus 2022 - Hertogstraat 141 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 29-07-2022

Omschrijving: Objectvergunning (Hertogstraat 141 6511 RZ Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.122340

Product: Objectvergunning

Ontvangst: 14-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 27-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 07-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 27 juli 2022 tot en met 07 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven