Vergunning verleend - objectvergunning - Stellage/overkapping, buitenbar tapinstallatie, buitenbar koeling en 8 fietsenrekken t.b.v. Stichting Sociëteitsbeheer - St. Canisiussingel 38 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 29-07-2022

Omschrijving: Objectvergunning (St. Canisiussingel 38 6511 TK Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.120826

Product: Objectvergunning

Ontvangst: 10-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 27-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 07-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 27 juli 2022 tot en met 07 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven