Basisregistratie Adressen & Gebouwen - Mariniersweg, kadastraal bekend sectie A, nummer 8461 te Doorn, huisnummerbesluit (2022-0000003451, 29 juni 2022)

 

Mariniersweg, kadastraal bekend sectie A, nummer 8461 te Doorn, huisnummerbesluit (2022-0000003451, 29 juni 2022)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Deze besluiten worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Naar boven