Gemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Groene Schuur GP

Naam evenement: Groene Schuur GP

Naam organisator: Stichting Exploitatie Jongeren 19Nu Lelywolde

Datum: 4 september 2022

Locatie: Dasselaarweg 41

Zaaknummer: 59525

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf augustus 2022 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan:

 

 

Naar boven