Kapittelweg 33 te Nijmegen: Tijdelijke plaatsing van onderwijsunits op parkeerterrein - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 28-07-2022

Omschrijving: Tijdelijke plaatsing van onderwijsunits op parkeerterrein (Kapittelweg 33 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Activiteitenbesluit;

Zaaknummer: W.Z22.105855.01

Product: meldingen

Ontvangst: 15-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=9537551F-9CF9-4237-957C-DA3F98313E39

Naar boven