Willemsweg 57 te Nijmegen: verbouw van de bovenwoning naar 4 appartementen - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 28-07-2022

Omschrijving: verbouw van de bovenwoning naar 4 appartementen (Willemsweg 57 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen;

Zaaknummer: W.Z22.104144.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 16-05-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 26-07-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=3D0A0CD0-7227-441D-A10F-1EB92C1D7F55

Naar boven