Kadastraal perceel NMG00-D-1013 ten zuiden vd Oosterhoutsedijk nabij de oever vd Waaienstijnkolk: aanpassen van de bestaande hoogspanningsmast 5 van de verbinding Nijmegen-Dodewaard - omgevingsvergunning - Aanvraag ontvangen

Gepubliceerd op: 28-07-2022

Omschrijving: aanpassen van de bestaande hoogspanningsmast 5 van de verbinding Nijmegen-Dodewaard (Kadastraal perceel NMG00-D-1013 ten zuiden vd Oosterhoutsedijk nabij de oever vd Waaienstijnkolk)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen;

Zaaknummer: W.Z22.105924.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 20-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Aanvraag ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De aanvraag is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Op de aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Dat betekent dat op de aanvraag binnen 8 weken moet worden beslist of binnen 14 weken als de beslistermijn is verlengd. Soms laat de beslissing langer op zich wachten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente om aanvullende stukken heeft verzocht.

Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen aanvraag. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=278C60DD-880F-4436-AA39-351514484A90

Naar boven