Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hollands End 91 te Ankeveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 26 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van bed en breakfast op de locatie Hollands End 91 te Ankeveen (zaaknummer Z.72581).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 27 juli 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven