Verleende evenementenvergunning Hemmeromloop

Op 12 juli 2022 is vergunning verleend voor het houden van de Hemmeromloop. Het evenement wordt gehouden op zondag 28 augustus 2022 tussen 07.00-18.00 uur over diverse wegen in Hem en Venhuizen.

 

Informatie over het besluit

Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimte, telefoonnummer: 0228-510 111.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1601 AA Bovenkarspel. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

 

  • 1.

    - Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

  • 2.

    - Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Drechterland 26 juli 2022

Naar boven