Vergunning verleend - ontheffing winkeltijdenwet 17 september 2022 tijdens de Nijmeegse Kunstnacht - Diverse winkels op verschillende locaties te Nijmegen

Gepubliceerd op: 28-07-2022

Omschrijving: Ontheffing winkeltijdenwet (Waalbandijk 14 D 6541 AJ Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.140608

Product: Ontheffing winkeltijdenwet

Ontvangst: 15-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 26-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 06-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 26 juli 2022 tot en met 06 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven