Gemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning De Tabernakel Feest

Naam evenement: De Tabernakel Feest

Naam organisator: Stichting Kerk van God

Datum: 22 september 2022 tot en met 2 oktober 2022

Locatie: Groepskampeerterrein De Banken, Dasselaarweg 45 Zeewolde

Zaaknummer: 59442

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 2 augustus 2022 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan:

 

 

Naar boven