Vergunning verleend - evenementenvergunning - EuroGames 27 t/m 30 juli 2022, Waalkade voor het casino en Mariënburgplein Hoog te Nijmegen

Gepubliceerd op: 27-07-2022

Omschrijving: Evenementenvergunning (Mariënburgplein Hoog)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.115016

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 31-05-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 25-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 05-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 25 juli 2022 tot en met 05 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven