Vergunning geweigerd voor het plaatsen van een berging en het wijzigen van de aanbouw aan de woning aan Dorpsstraat 20 te Broek in Waterland

Geweigerde omgevingsvergunning, Dorpsstraat 20 in Broek in Waterland voor het plaatsen van een berging en het wijzigen van de aanbouw aan de woning

(verzonden op 25 juli 2022)

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

  • uw naam, adres en handtekening;

  • een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt.

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM

Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.

Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode.

Bij een bezwaarschrift via www.waterland.nl/bezwaarschrift

Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/Burgers

Naar boven