Vierdaagseplein 1 en Bijleveldsingel 145 te Nijmegen - Transformatie van het Opus-gebouw: verwijderen van asbest - Bron 1-28-39-41 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 27-07-2022

Omschrijving: verwijderen van asbest - Bron 1-28-39-41 (Vierdaagseplein 1 en Bijleveldsingel 145 te Nijmegen - Transformatie van het Opus-gebouw)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.105740.01

Product: meldingen

Ontvangst: 13-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=B7E0FD00-6A21-4393-BB34-576CDD67640A

Naar boven