Generaal Smutsstraat 10 te Nijmegen: verwijderen van asbest - Bron 1 - 2 en 3 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 27-07-2022

Omschrijving: verwijderen van asbest - Bron 1 - 2 en 3 (Generaal Smutsstraat 10 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.105815.01

Product: meldingen

Ontvangst: 15-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=8F641AF6-5ECF-4F54-8802-46F48538819C

Naar boven