Kadastraal perceel NBH00-G-1651 Nabij Winselingseweg 12 te Nijmegen: herinrichten van het NYMA buitenterrein - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 27-07-2022

Omschrijving: herinrichten van het NYMA buitenterrein (Kadastraal perceel NBH00-G-1651 Nabij Winselingseweg 12 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.105867.01

Product: meldingen

Ontvangst: 18-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=6908CF3B-D96E-4EAA-8C08-6986E00D0040

Naar boven