Kennisgeving ontvangst sloopmelding Jan Steenstraat 2 in Rijssen

Op 20 juli 2022 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten op de locatie Jan Steenstraat 2 in Rijssen. De melding betreft het saneren van asbest. Voor deze activiteiten geldt geen vergunningplicht. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 1742-HZ_SLM-2212737.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. Daarom kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis bij de balie Ruimte. Maak hiervoor altijd eerst een afspraak. De medewerkers van de balie Ruimte kunt u ook telefonisch bereiken op (0548) 854 837.

Naar boven