Kadastraal perceel HTT02-O-1709 Nabij Oostkanaaldijk 2 te Nijmegen: vellen van 35 bomen - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 27-07-2022

Omschrijving: vellen van 35 bomen (Kadastraal perceel HTT02-O-1709 Nabij Oostkanaaldijk 2 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Kappen;

Zaaknummer: W.Z22.104596.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 01-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 25-07-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=A489460D-5ABD-44C0-974A-57887DECF78A

Naar boven