kadastraal perceel NBH00-K-2012 - nabij Lagelandseweg 54 te Nijmegen: kappen van bomen inzake onderhoud aan de vaarwegen waaronder het Maas - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 27-07-2022

Omschrijving: kappen van bomen inzake onderhoud aan de vaarwegen waaronder het Maas (kadastraal perceel NBH00-K-2012 - nabij Lagelandseweg 54 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Kappen;

Zaaknummer: W.Z22.104593.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 01-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 25-07-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=6A74C66B-40BB-4CDA-86E4-E32CC3FEE49E

Naar boven