Gemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Open dag gemeente Zeewolde

Naam evenement: Open dag gemeente Zeewolde

Naam organisator: gemeente Zeewolde

Datum: 3 september 2022

Locatie: gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Zaaknummer: 59401

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 2 augustus twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan:

 

 

Naar boven