kadastraal gemeente Nijmegen sectie F perceelnummer 1438 - Nabij Riet van Alebeekstraat 41 te Lent: nieuwbouw 69 woningen gelegen in het project Hof van Holland fase 2 veld 2F-2H-2L te Nijmegen - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 27-07-2022

Omschrijving: nieuwbouw 69 woningen gelegen in het project Hof van Holland fase 2 veld 2F-2H-2L te Nijmegen (kadastraal gemeente Nijmegen sectie F perceelnummer 1438 - Nabij Riet van Alebeekstraat 41 te Lent)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z22.103777.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 06-05-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 21-07-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=C80CDBC6-88F1-4AEB-8335-7F6B76359B37

Naar boven