Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Verbrugge Zeeland Terminals B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben op 14 juli 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Verbrugge Zeeland Terminals B.V., gelegen aan de Engelandweg 12 in Ritthem. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag gaat over het verplaatsen van drie PGS 15 opslagplaatsen.

U kunt de aanvraag op verzoek bekijken. Wanneer u hiertegen een bezwaarschrift wilt indienen, moet u eerst het besluit op de aanvraag afwachten.

Wanneer u de stukken over deze aanvraag wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV220342 / 00305534.

Naar boven