Kennisgeving incidentele festiviteitendagen geluid: Sportpark de Kempkes (Rietlanden 3, Ooij)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een kennisgeving festiviteiten is ontvangen voor het ten gehore brengen van (muziek)geluid tijdens de Berg en Dal Cup met afsluiting met DJ van SVO, afdeling voetbal op de locatie van het Sportpark De Kempkes aan de Rietlanden 3 in Ooij. Het betreft de volgende dag:

Zaterdag 20 augsutus 2022 van 11.30 uur tot en met 21.30 uur

Op bovengenoemde dag geldt een verruimde geluidsnorm. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid, telefoonnummer 14 024.

Groesbeek, 27 juli 2022

Naar boven