Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het vervangen van de dakkapel en vernieuwen van de zijgevel op locatie De Brug 28 in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 22 juli 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-003134 voor het vervangen van de dakkapel en vernieuwen van de zijgevel op locatie De Brug 28 in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-003134 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven