Gemeente Rhenen - Uitvoeringsprogramma 2022 en Jaarverslag 2021 Uitvoering & Handhaving Omgevingsrecht

Het college van de gemeente Rhenen heeft op 21 juni 2022 het jaarverslag 2021 en uitvoeringsprogramma 2022 Uitvoering & Handhaving Omgevingsrecht vastgesteld.

 

Het uitvoeringsprogramma is een jaarlijkse uitwerking van het Beleidsplan Vergunningen en het Integraal handhavingsprogramma. Het geeft een omschrijving van de uitvoeringsorganisatie en bevat het jaarplan voor 2022 voor alle taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht & handhaving. Het jaarverslag beschrijft de taken die de gemeente Rhenen in 2021 op dit gebied heeft uitgevoerd en in hoeverre deze hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelen die zijn gesteld in het beleid.

Naar boven