Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing Wet op de Kansspelen Playland BV

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van vrijdag 8 t/m donderdag 21 juli 2022 de volgende vergunning c.q. ontheffing is verleend:

 

19 juli 2022

Wet op de Kansspelen (burg.)

- Playland BV (Flash Casino’s Rhenen) = vergunning voor het mogen exploiteren van een casino.

 

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.

Naar boven