Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement bouwweek Veerweide

 

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van vrijdag 8 t/m donderdag 21 juli 2022 de volgende vergunning c.q. ontheffing is verleend:

 

21 juli 2022

Evenementen (burg.)

- Ondernemers voor Jongeren = Bouwweek in Rhenen van maandag 15 t/m donderdag 18 augustus 2022 van 09.00 uur tot 23.00 uur op de Veerweide aan de Veerweg in Rhenen.

 

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.

Naar boven