Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Het college heeft van de volgende omgevingsvergunningen de beslistermijn met zes weken verlengd en dit besluit en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvrager(s) verzonden:

  • 1.

    Het bouwen van een garage op de locatie Wimmersstraat 7, 6471 AA (d.d. 14.07.2022)

  • 2.

    Het kappen van vier bomen op de locatie Schummerstraat 12, 6462 GE (12.07.2022)

  • 3.

    Het tijdelijk plaatsen van bouwborden op de locaties Strijthagenweg (kadastraal perceel H2348), Akerstraat (kadastraal perceel K1673), O.L. Vrouwestraat (kadastraal perceel G4478), Torenstraat (kadastraal perceel P1514) en Stationsstraat (kadastraal perceel E6705) in Kerkrade (14.07.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Kerkrade, 27 juli 2022

Naar boven