Kennisgeving omgevingsvergunningvrij

Het college maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning als vergunningvrij is aangemerkt:

  • 1.

    Het uitbreiden van de woning op de locatie Hoofdstraat 63, 6461 CN

Kerkrade, 27 juli 2022

Naar boven