Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

  • 1.

    Het vervangen van gevelbeplating en dak beplating op de locatie Wiebachstraat 50, 6466 NG (09.06.2022)

  • 2.

    Het dichtzetten van de vide op de locatie Wiebachstraat 50, 6466 NG (28.06.2022)

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 27 juli 2022

Naar boven