Aanvraag omgevingsvergunning wijziging van hospice kamers naar zorg kamers Koudekerkseweg 81

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor de wijziging van hospice kamers naar zorg kamers op het adres Koudekerkseweg 81 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven