Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag beschikking voor het realiseren van een gebouw voor de huisvesting van personen op het perceel Hulkerweg 10, 1647AE Berkhout

De gemeente heeft op 21 juli 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2022-001330 voor een aanvraag beschikking voor realiseren van een gebouw voor de huisvesting van personen op locatie Hulkerweg 10, 1647AE Berkhout te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven