Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 11 bomen, en de herplant van 32 bomen, op locatie Fonteinbos perceel ZTM00 F 2065 te Zoetermeer op 15 juli 2022.

Op 15 juli 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 11 bomen op de locatie Fonteinbos, perceel ZTM00 F 2065, te Zoetermeer. Er zullen 32 bomen herplant worden op deze locatie. De reden van de kap is de herinrichting van het Fonteinbos. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-066636.

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Op de kaart www.zoetermeer.nl/kapaanvragen is overzichtelijk te zien voor welke bomen een kapvergunning is aangevraagd.Wilt u meer weten over bomen in Zoetermeer, dan vindt u die informatie op www.zoetermeer.nl/bomen.

Ingediende aanvragen

Het is alleen mogelijk om binnengekomen aanvragen in te zien. Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan 502, nadat u een afspraak hebt gemaakt, via www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie

Naar boven