Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Eendenkooistraat 11a in Achtmaal

Op 7 juni 2022 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Eendenkooistraat 11a in Achtmaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z22-003326

De melding betreft veranderen activiteiten.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z22-003326 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven