Kennisgeving termijnverlenging 2022-000224, Westerstraat 64, 1601AL Enkhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 64, 1601AL Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Westerstraat 64, 1601AL Enkhuizen

Voor: realiseren van 3 appartementen

Datum besluit: 19 juli 2022

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven