Vergunning verleend - evenementenvergunning Bouwdorp Brakkenstein 23 augustus t/m 25 augustus 2022 - d'Almarasweg 22 C te Nijmegen

Gepubliceerd op: 22-07-2022

Omschrijving: Evenementenvergunning (d'Almarasweg 22 C 6525 DW Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.116404

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 02-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 20-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 31-08-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 20 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven