Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 14 bomen op locatie Oekelsbos 11 in Rijsbergen

Op 19 juli 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 14 bomen op locatie Oekelsbos 11 in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-004153. De aanvraag betreft:

  • Kap

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven