Keizer Karelplein 32H te Nijmegen: aanpassingen in kelder bij orkestbak en wijzigen constructie tbv het vervangen van de goederenheffer - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 22-07-2022

Omschrijving: aanpassingen in kelder bij orkestbak en wijzigen constructie tbv het vervangen van de goederenheffer (Keizer Karelplein 32H te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Monument; Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z22.104338.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 20-05-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 19-07-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=48CBC30B-F01A-4F92-871B-7BB3E72A9B29

Naar boven