Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft op 16 februari 2022 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het kasteel in 14 woningen, het bijgebouw naar 3 woningen en b op de locatie Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg (zaaknummer Z.60943).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Monument

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Gedurende zes wekenkunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Na afloop van deze termijn neemt het college een definitief besluit. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.

Naar boven