Ontwerpbestemmingsplan “Molenlaan 39 t/m 43” ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in haar collegevergadering van 12 juli 2022 heeft besloten om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan “Molenlaan 39 t/m 43” met identificatienummer NL.IMRO.0534.BPMolenlaan39tm43-ON01 te starten en het ontwerpplan ter inzage te leggen.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan ziet op de realisatie van één vrijstaande woning en een twee-onder-één-kapwoningen tussen Molenlaan 37 en 45 in Hillegom.

Inzien

Vanaf woensdag 10 augustus tot en met dinsdag 20 september 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.0534.BPMolenlaan39tm43-ON01) met bijbehorende stukken, ter inzage bij de informatiebalie in het Gemeentekantoor te Hillegom, gelegen aan de Hoofdstraat 115.

U kunt ook kijken op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl voor de authentieke digitale bestanden. De IMRO-code van het plan is NL.IMRO.0534.BPMolenlaan39tm43-ON01

(N.B. Als er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl beslissend).

Zienswijzen

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen aan de gemeenteraad van Hillegom (Postbus 32, 2180 AA Hillegom) onder vermelding van zaaknummer Z-22-245436.

Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Planvorming (telefoonnummer 14 0252). Van de mondelinge zienswijze maken wij een verslag.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Hillegom via het e-mailadres: gemeente@hillegom.nl.

Informatie

Voor vragen en informatie over het plan kunt u per mail contact opnemen met Anne Visser (anne.visser@hltsamen.nl) en vanaf 15 augustus met Elske Kraay (e.kraay@hltsamen.nl) van domein Ruimtelijke Ontwikkeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 0252.

 

Naar boven