Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag omgevingsvergunning – Middelweg 85, 3956 TL Leersum, halfverharding voor een overpad (HZ_WABO-22-1620, 12 juli 2022)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Middelweg 85, 3956 TL Leersum, halfverharding voor een overpad (HZ_WABO-22-1620, 12 juli 2022)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag en vrijdagochtend. U kunt hiervoor een afspraak maken via de website of telefonisch contact opnemen met de gemeente via het telnr. (0343) 56 56 00. Voor vragen of toelichting zijn wij telefonisch bereikbaar via (0343) 56 56 65 op maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Naar boven