Aanvraag omgevingsvergunning, De Ruyterlaan 44, 3843EC Harderwijk

Op 14 juli 2022 is een aanvraag ontvangen voor dakopbouw Harderwijk op locatie De Ruyterlaan 44, 3843EC Harderwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001706. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911.

Naar boven