Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor Prinses Margrietstraat 1 t/m 45 en 6 t/m 60 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 19 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 11 bomen op de locatie voor Prinses Margrietstraat 1 t/m 45 en 6 t/m 60 te Loosdrecht (zaaknummer Z.73348).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 20 juli 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven